ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΜΠΕΤΟΝ

| back |

Τοποθετείται πάνω στο κυρίως δάπεδο του κτηρίου πριν το γέμισμα

1. Τελικό επίστρωμα δαπέδου
(Μοκέτα, ξύλο, μάρμαρο κλπ)
2. Γέμισμα Μπετόν
3. Κυρίως Δάπεδο
4. Χαλύβδινο κανάλι οδεύσεως καλωδίων
5. Στόμιο δαπέδου
endodapedioenso2030